Obserwuj Świętokrzyskie i Kielce

Bezrobotni zarejestrowani

(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)


← Wróć

Bezrobotni zarejestrowani

(miesiąc poprzedni = 100)


← Wróć

Stopa bezrobocia rejestrowanego w %

(stan w końcu miesiąca)


← Wróć

Oferty pracy zgłoszone w ciągu miesiąca

(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)


← Wróć