Obserwuj Świętokrzyskie i Kielce

Podmioty gospodarki narodowej* w rejestrze REGON

(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)


*Bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne

← Wróć

Podmioty gospodarki narodowej* w rejestrze REGON

(miesiąc poprzedni = 100)


*Bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne

← Wróć

Podmioty gospodarki narodowej* nowo zarejestrowane w rejestrze REGON

(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)


*Bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne

← Wróć

Podmioty gospodarki narodowej* wyrejestrowane z rejestru REGON

(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)


*Bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne

← Wróć