Obserwuj Świętokrzyskie i Kielce

Przeciętne zatrudnienie* w sektorze przedsiębiorstw

(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)


*Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób

← Wróć

Przeciętne zatrudnienie* w sektorze przedsiębiorstw

(miesiąc poprzedni = 100)


*Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób

← Wróć

Przeciętne zatrudnienie* w przemyśle

(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)


*Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób

← Wróć

Przeciętne zatrudnienie* w budownictwie

(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)


*Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób

← Wróć

Przeciętne zatrudnienie* w handlu

(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)


*Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób

← Wróć