Obserwuj Świętokrzyskie i Kielce

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto* w sektorze przedsiębiorstw

(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)

* Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób

Więcej...

Przeciętne zatrudnienie* w sektorze przedsiębiorstw

(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)

* Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób

Więcej...

Bezrobotni zarejestrowani

(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)

Więcej...

Podmioty gospodarki narodowej* w rejestrze REGON

(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)

*Bez osób fizycznych prowadzących wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne

Więcej...

Mieszkania oddane do użytkowania (od początku roku)

(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)

Więcej...

Korzystający z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych

(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)

Więcej...

Raport zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) statystyki dzienne w województwie świętokrzyskim

z dnia 26 stycznia 2023 10:30

Osoby zakażone

Więcej...

(Źródło: Ministerstwo Zdrowia)

Przypadki śmiertelne

Liczba wykonanych testów

Urząd Statystyczny w Kielcach