Obserwuj Świętokrzyskie i Kielce

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto* w sektorze przedsiębiorstw

(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)


*Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób

← Wróć

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto* w sektorze przedsiębiorstw

(miesiąc poprzedni = 100)


*Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób

← Wróć

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto* w przemyśle

(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)


*Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób

← Wróć

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto* w budownictwie

(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)


*Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób

← Wróć

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto* w handlu

(analogiczny okres roku poprzedniego = 100)


*Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób

← Wróć